Magazine Informazione regionale

Santu ‘Èngiu, 15-16 Donniasanti 2014 24^ Mosta Regionali de su tzafanau

Creato il 12 novembre 2014 da Yellowflate @yellowflate

DSC_0007Santu ‘Èngiu, 15-16 Donniasanti 2014

Santu ‘Èngiu si cuncordat de tzafanau

A Santu ‘Èngiu sa 24^ Mosta Regionali de su tzafanau.

Sàbudu 15 e Domìnigu 16 de donniasanti, comenti bolit sa traditzioni, Santu ‘Èngiu si pintat de su colori de tzafanau. S’organizatzioni de sa 24^ Mosta Regionali est giai traballendi. S’Amministratzioni comunali, s’Agentzia Laore e sa Pro loco, impari cun is assòtzius santuaingesus sunt apariciendi is ùrtimus detàllius de sa manifestatzioni. “Su bisu nostu” narat Nicola Ennas, Assessori a sa Laurera e sa Cultura de su Comunu de Santu ‘Èngiu “est su de fai cresci sa mosta. Boleus cumintzai a chistionai de una mosta chi potzat sighiri po totu s’annu e no sceti po duas diis”. Unu progetu po su tempus benidori duncas, chi pertocat sa calidadi de is prodotus localis “su tzafanau santuaingesu oindì est unu prodotu de calidadi cumprovada.

Depeus circai, puru cun sa spaniadura de su marcu DOP, de ddu fai diventai unu prodotu de primori”; e chi pertocat sa gana de traballai impari cun is àterus “est arribada s’ora de dd’acabai de certai. Su tzafanau est unu primori santuaingesu ma pruschetotu sardu, tocat a cumentzai a fai arretza cun is àteras biddas chi ddu manixant e dd’acabai de abarrai acorraus sceti aìnturu de sa traditzioni nosta”. Si cumintzat sàbudu su 15 de donniasanti cun s’inauguratzioni ufitziali de sa 24^ Mosta Regionali de su Tzafanau in is localis de Pratza Resistèntzia. Impari at a èssi oberta a su pùblicu sa mosta storicu-artìstica Clone-Archeo tour apariciada de s’assòtziu culturali Casa Soddu. A merì nc’at a èssi un’atòbiu tènnicu-scientìficu a pitzus de su tzafanau aprontau de s’Agentzia Laore. Is arrugas de sa bidda, cun is bancarellas de is esponidoris e sa primu editzioni de sa pedalada ciclu turìstica de su tzafanau, is pratzas chi s’ant a pintai gràtzias a is assòtzius culturali de Santu ‘Èngiu, e is sartus, innui domìnigu su 16 s’at a podi assisti a su ritu antigu de sa boddidura de su tzafanau, ant a èssi is protagonistas berus de totu sa mosta de su 2014.


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog