Magazine Cultura

Borderline

Creato il 29 ottobre 2013 da Nicolaief

QUANTU C’E’ DI CAMINARI?

Scusate perdonate con rispetto
non fu cosa pi farivi dispetto
c’era scuru carestia e suspettu
parramu o ventu fu come non detto

E allora addiu ni misimu ‘ncaminu
strata facennu a usu beduini
cunfusi e persi comu ‘mbriachi i vinu
a la ventura iamu a lu destinu

Unni unni unni
quantu c’è di caminari

Vaiu pi mari e nesciu abbruciatu
vampa ri celu e sugnu vagnatu
staiu a stu munnu com’un ci stessi
m’hannu misu a lu libbru di dispersi

Acqua davanti e ventu d’arreri
a qualchi banna ch’amu arrivari
n’iccamu dintra un fossu a ripusari
e centu cani si misiru abbaiari

Camina cori miu ‘un ti firmari
ammatula ca chianci ‘un po’ turnari
a beddra facci di ddu gran curnutu
c’era un signali e l’avemu pirdutu

Unni unni unni
quantu c’è di caminari

Semu genti assicutata e stanca
sta terra gira sempri a manu manca
circamu casa travagghiu e spiranza
diciti unni c’è locu unni c’è stanza

Unni unni unni
quantu c’è di caminari

Mastru voscenza cu lei parru
lei ca riri e un pari sbannutu
nu dicissi accussì pi cortesia
qua è la strata qual è la via?

NICOLA LO BIANCO


Archiviato in:le poesie di nicola

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :

Magazine