Fumettisti — Mitsuteru Yokoyama

Fumettisti — Mitsuteru Yokoyama