Piloti Formula 1 — Bobby Rahal

Piloti Formula 1 — Bobby Rahal