Magazine Cultura

Jeu mi ndi vaiu a Festa!

Creato il 09 settembre 2012 da Natale Zappalà

Poesia in vernacolo di Pasqualino PlacanicaJeu mi ndi vaiu a Festa!Minatimi ntall'anchi,minatimi nta testa, pigghiativi a me machina, ma non mi tuccati a Festa! Si siti latriceddi,si non pavati i tassi, si 'mpaticati all’atri,si bbandunati i cani,c’è u Quatru da Madonnanon vi nd’ancarricati,chi poi pi novi sabativi spetta mu priati.A festa dura jorna, a vita tanti anni, prima iti a Prucessioni,e poi faciti danni. Se quandu cala u Quatru'nci iti puru appressuallura stati certichi poi tuttu è permessu.Si vui cuntati mbrogghie’ cittadini i Rriggiudicendu: “tuttu è a postuacca nui simu i megghiu!”allura stati certichi si a Vara 'ncoddati puru sti peccateddivi sunnu perdunati.E jeu chi staiu mi varduchi mi mbilenu u sangumi viu sfilari genti chi mancu si virgognaa spettu u stessu, a Festa,mi ‘nzonnu chi stavotau Quatru si ribellae i manda a ddu paisi.Ma non succeri nenti,sunnu tutti cuntenti,pari chi non è veruchi nd’hannu a dari cuntu.E allura mi cunsolupensandu chi c’è semprisperanza ch’i Rrigginicapisciunu c’u Quatrunon faci nenti sulu,havi bisognu i fattivoli vidiri a genti chi cerca mi reagiscivoli vidiri a gentichi jiasa a testa e dicichista città è a nostra!mi si ndi vannu i latri!”Minatimi ntall'anchi,minatimi nta testa, pigghiativi a me machina, jeu mi ndi vaiu a Festa!

Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :

Dossier Paperblog

Magazine