Piloti Formula 1 — Toshio Suzuki

Piloti Formula 1 — Toshio Suzuki